Dr Marcin Wojewódka o potrzebach zmian w PPK

Zapraszamy do lektury komentarza, którego udzielił Patrycji Otto z Dziennika Gazety Prawnej Dr Marcin Wojewódka

 

Co jeszcze warto zrobić dla ożywienia PPK? Doktor Marcin Wojewódka wskazuje zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu. Nie trzeba w tym celu, jak mówi, wprowadzać niższych limitów opłat, bo i tak już dzisiaj rynek wycenia zarządzanie niżej niż maksyma ustawowe – To, co można zrobić, to pośrednio odciążyć uczestników PPK od niepotrzebnych kosztów. Zmniejszyć koszty, jakie dzisiaj muszą ustawowo po-nieść usługodawcy PPK, czyli fundusze zdefiniowanej daty oraz podmioty zarządzające tymi funduszami np. na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju i ewidencji uczestników PPK. Obecnie mamy często sytuację, gdy praca się dubluje, bo usłu-godawca PPK musi postawić i finansować system do obsługi swoich uczestników, a także finansować podobny system prowadzony przez państwo polskie w ramach PFR, tzw. ewidencję PPK. A w praktyce zadanie tej ewidencji w dużym uproszczeniu sprowadza się do pilnowania, żeby ktoś, kto ma kilka PPK, dostał tylko jedną dopłatę roczną – tłumaczy dr Marcin Wojewódka.

 

to jedynie fragment KLIKNIJ TUTAJ aby przeczytać całość