Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to forma zbiorowego oszczędzania w ramach tzw. III filaru emerytalnego.  Podstawą prawną funkcjonowania PPE jest ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku.  PPE są obecnie tworzone dobrowolnie przez pracodawców ze środków opłacanych przez nich oraz przez pracowników. Na rynku funkcjonuje obecnie (2017) ponad 1050 PPE. Zgodnie z obowiązującą ustawą są one prowadzone w jednej z czterech przewidzianych form:

Utworzenie PPE wymaga zawarcia umowy zakładowej lub międzyzakładowej, umowy z instytucją finansową oferującą PPE oraz rejestracji programu w Komisji Nadzoru Finansowego. Konieczność uwzględnienia specyfiki funkcjonowania pracodawcy na rynku, roli związków zawodowych wymaga indywidualnego podejścia.

W ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny oferuje:

W zakresie obsługi prawnej Instytut Emerytalny współpracuje z kancelarią Wojewódka i Wspólnicy sp.k. posiadającą wieloletnie doświadczenie w obsłudze Pracowniczych Programów Emerytalnych.