Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to forma zbiorowego oszczędzania w ramach tzw. III filaru emerytalnego.  Podstawą prawną funkcjonowania PPE jest ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 roku.  PPE są obecnie tworzone dobrowolnie przez pracodawców ze środków opłacanych przez nich oraz przez pracowników. Na rynku funkcjonuje obecnie (2017) ponad 1050 PPE. Zgodnie z obowiązującą ustawą są one prowadzone w jednej z czterech przewidzianych form:

 • pracowniczego funduszu emerytalnego,
 • funduszu inwestycyjnego,
 • grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
 • zarządzania zagranicznego.

Utworzenie PPE wymaga zawarcia umowy zakładowej lub międzyzakładowej, umowy z instytucją finansową oferującą PPE oraz rejestracji programu w Komisji Nadzoru Finansowego. Konieczność uwzględnienia specyfiki funkcjonowania pracodawcy na rynku, roli związków zawodowych wymaga indywidualnego podejścia.


W ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny wykonuje:

 • doradztwo w zakresie tworzenia PPE przez pracodawców i instytucje finansowe,
 • konsultacje w zakresie wyboru formy prowadzenia PPE,
 • doradztwo w zakresie wyboru podmiotu zarządzającego,
 • audyt prowadzonych przez pracodawcę PPE,
 • reprezentację przed Komisją Nadzoru Finansowego,
 • reprezentację w przypadku postępowań sądowych związanych z PPE,
 • prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników,
 • szkolenia zakresu PPE

W zakresie obsługi prawnej Instytut Emerytalny współpracuje z kancelarią Wojewódka i Wspólnicy sp.k. posiadającą wieloletnie doświadczenie w obsłudze Pracowniczych Programów Emerytalnych.

 

Osoba do kontaktu:

dr Antoni Kolek

antoni.kolek@instytutemerytalny.pl

biuro@instytutemerytalny.pl