Możliwość sprawdzania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji – Informacja prawna

Możliwość sprawdzania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji – Informacja prawna

INFORMACJA PRAWNA KANCELARII WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY SP. K. Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU PROJEKT NOWELIZACJI KODEKSU PRACY W ZAKRESIE WPROWADZENIA MOŻLIWOŚCI SPRAWDZNANIA PRZEZ PRACODAWCĘ PRACOWNIKÓW NA OBECNOŚĆ ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI   W dniu 28 maja 2021 roku został opublikowany rządowy projekt nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy, na mocy którego pracodawcy powinni uzyskać niekwestionowalne uprawnienie do wprowadzenia prewencyjnej oraz wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholuWięcej oMożliwość sprawdzania pracowników na obecność alkoholu i innych substancji – Informacja prawna[…]

Raport: Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski | Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku

Raport: Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski | Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku

Poniżej przedstawiamy nasz najnowszy Raport pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski. Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku, który został przygotowany przez ekspertów Instytutu Emerytalnego dr. Antoniego Kolka oraz Oskara Sobolewskiego. Celem opracowania jest wskazanie głównych wyzwań demograficznych Polski w kolejnych dekadach XXI wieku oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom trendów naturalnego ruchu ludności. Zaprezentowana w pracy diagnoza oparta jest na danych Głównego Urzędu StatystycznegoWięcej oRaport: Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski | Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku[…]