PRAWO.PL: Trzynasta emerytura także dla 44 tys. osób ze świadczeniem „Mama 4 plus” – komentuje Oskar Sobolewski

PRAWO.PL: Trzynasta emerytura także dla 44 tys. osób ze świadczeniem „Mama 4 plus” – komentuje Oskar Sobolewski

Nie wszystkie osoby, które wnioskowały o świadczenie z programu „Mama 4 plus” mogą liczyć na trzynastą emeryturę. Aby ją dostać należało do 30 kwietnia mieć przyznane prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Do tego czasu ZUS wydał ponad 44 tys. takich decyzji. Zgodnie z ustawą o programie „Mama 4 plus” osoby, które wychowały czworo i więcej dzieci, mają prawo do minimalnej emerytury. Tzw. matczyne emerytury są wypłacane na wniosek od 1Więcej oPRAWO.PL: Trzynasta emerytura także dla 44 tys. osób ze świadczeniem „Mama 4 plus” – komentuje Oskar Sobolewski[…]

INTERIA.PL: Przyszłe emerytury: wyższe podatki czy wiek emerytalny? – komentuje dr Marcin Wojewódka

INTERIA.PL: Przyszłe emerytury: wyższe podatki czy wiek emerytalny? – komentuje dr Marcin Wojewódka

Polacy nie mają zaufania do instytucji, z których będą dostawać świadczenia na emeryturze. Liczne i często sprzeczne ze sobą zmiany systemowe go nie wzmacniają. Pozytywny impuls powinien dać program PPK, ale i tak kluczowego problemu nie rozwiąże. Czeka nas więc poważna decyzja czy trzeba podnieść podatki czy wiek emerytalny – takie wnioski płyną z debaty Interii „Jak przekonać Polaków do długoterminowego oszczędzania”? Budowanie oszczędności na emeryturę to konieczność, ale na razie wygrywa bieżąca konsumpcja. Powodów tej sytuacji jestWięcej oINTERIA.PL: Przyszłe emerytury: wyższe podatki czy wiek emerytalny? – komentuje dr Marcin Wojewódka[…]

„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr – dr Antoni Kolek dla ppk.info

„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr – dr Antoni Kolek dla ppk.info

Każdy uczestnik PPK będzie miał obowiązek po zatrudnieniu w nowej organizacji złożyć pracodawcy oświadczenie o posiadanych dotychczas rachunkach PPK. Następnie pracodawca, jeśli nie otrzyma sprzeciwu będzie miał obowiązek dokonania wypłaty transferowej środków na obecny rachunek PPK uczestnika.   Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych każdy nowozatrudniony pracownik, który legitymuje się trzymiesięcznym stażem w danym podmiocie zatrudniającym będzie zobowiązany aby w ciągu 7 dni od upływu terminuWięcej o„Mechanizm odkurzacza w PPK” – cykliczne wyzwanie dla kadr – dr Antoni Kolek dla ppk.info[…]