Miesiąc: marzec 2019

Przepisy karne w PPK to ból głowy pracodawców i… sądów – mec. Adrian Prusik dla Dziennik Gazeta Prawna

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r.; Dz.U. poz. 2215) nakłada na pracodawców (w nomenklaturze ustawy zwanych podmiotami zatrudniającymi) wiele obowiązków w różnych obszarach. Sprowadzają się one w większości do zorganizowania na rzecz pracowników (osób zatrudnionych) pracowniczego planu kapitałowego oraz następnie jego prowadzenia oraz współfinansowania.   Wykonanie podstawowych obowiązków spoczywających na pracodawcy zostało zabezpieczone przez ustawodawcę odpowiednimi sankcjami karnymi. Przepisy karne wprowadzone do rozdziału 16 ustawy penalizują przypadki …

Przepisy karne w PPK to ból głowy pracodawców i… sądów – mec. Adrian Prusik dla Dziennik Gazeta Prawna Read More »

#EmeryturaPlus w 2019 roku jednak nie dla każdego emeryta – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Znamy już szczegóły ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., tzw. #EmeryturaPlus. Z treści przepisów ustawy wynika, że świadczenie otrzymają emeryci i renciści, którzy na dzień 30 kwietnia 2019 roku otrzymują emeryturę i rentę. W związku z tym, co może błędnie wynikać z tytułu projektu ustawy, jest świadczeniem przysługującym w 2019 roku, tylko tym, którzy są emerytami i rencistami w dniu 30 kwietnia. Większość emerytów, którzy przejdą na emeryturę w 2019 roku, tj. od 1 maja …

#EmeryturaPlus w 2019 roku jednak nie dla każdego emeryta – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL Read More »

Szkolenie wideo: Jak wprowadzić PPK w firmie? Poznaj obowiązki związane z tworzeniem pracowniczego planu kapitałowego – dr Antoni Kolek

Zatrudniasz pracowników lub zleceniobiorców? Niemal na pewno nie ominą Cię obowiązki związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Poznaj terminarz objęcia PPK, sprawdź swoje obowiązki i uniknij dotkliwych kar za niewłaściwą realizację obowiązków ustawowych. Szkolenie wideo dla PORTALKADROWY.PL prowadzi dr Antoni Kolek. Zapraszamy do obejrzenia szkolenia.    

Mec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych znacząco ogranicza możliwość uczestnictwa osób po 70. roku życia. To naruszenie konstytucyjnej zasady niedyskryminacji ze względu na wiek.   Pytanie o wprowadzenie tego ograniczenia jest zasadne tym bardziej, że regulacja przewiduje transfery środków publicznych na rzecz uczestników PPK, których siłą rzeczy pozbawione są osoby po 70-tce. Nie ma przy tym racjonalnego uzasadnienia pozbawiania aktywnych zawodowo 70-latków możliwości korzystania z mechanizmów systematycznego gromadzenia oszczędności.   …

Mec. Adrian Prusik dla #RZECZPOSPOLITA: Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych dyskryminuje osoby starsze Read More »

Oskar Sobolewski: „Emerytura plus” nie dla „Mama 4 plus” #ONET.PL

ONET.PL: Ustawa, która wprowadzi trzynastą emeryturę, czyli jednorazowy dodatek dla emerytów i rencistów, nie obejmie niestety nowej grupy emerytek z ustawy o świadczeniu uzupełniającym tzw. „Mama 4 plus” – pisze w Prawo.pl Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego.     W dniu 7 marca 2019 roku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wraz z szefową resortu pracy Minister Elżbietą Rafalską zaprezentowali szczegóły ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla …

Oskar Sobolewski: „Emerytura plus” nie dla „Mama 4 plus” #ONET.PL Read More »

Gazeta Prawna: Plany kapitałowe bez limitu 30-krotności średniej pensji – komentarz dr. Marcina Wojewódki

Resort przedsiębiorczości przygotował projekt, który ma w ekspresowym tempie, bez konsultacji społecznych przejść przez rząd. Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowany został przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. MPiT chce, by przy składkach na PPK nie obowiązywał limit 30-krotności, który działa przy składkach na ZUS. Dziś, gdy wynagrodzenie pracownika w ciągu roku przekroczy łączną wartość 30 średnich pensji, płatnicy przestają odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne. Według autorów …

Gazeta Prawna: Plany kapitałowe bez limitu 30-krotności średniej pensji – komentarz dr. Marcina Wojewódki Read More »

Pierwsza nowelizacja ustawy o PPK – zmiana definicji wynagrodzenia oznaczająca zwiększenie kosztów pracy – dr Marcin Wojewódka dla #PPK.INFO

Aktualny stan prawny W dniu 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), która w przypadku największych pracodawców w praktyce zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2019 roku. Początkowo znajduje ona bowiem zastosowanie co do zasady w stosunku do największych podmiotów, tych zatrudniających co najmniej 250 osób. W obecnie już obowiązującej treści przepisów ustawy o PPK jako podstawę naliczenia określonych %-owo wpłat do PPK, przyjęto wynagrodzenie, które zostało zdefiniowane …

Pierwsza nowelizacja ustawy o PPK – zmiana definicji wynagrodzenia oznaczająca zwiększenie kosztów pracy – dr Marcin Wojewódka dla #PPK.INFO Read More »

Gazeta Prawna: PPK atrakcyjne dla obcokrajowców, zwiększa szansę na uzyskanie prawa pobytu – komentują dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka

Przystąpienie przez cudzoziemca do pracowniczego planu kapitałowego zwiększy jego szansę na uzyskanie prawa pobytu w naszym kraju. To dodatkowy argument dla urzędników rozpatrujących wniosek. Źródło: pixabay.com Pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) mogą sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o zgodę na pozostanie w naszym kraju dodatkowo oszczędza w PPK. Artykuł 117 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) wprowadził zasadę, że szefowi UdSC w zakresie …

Gazeta Prawna: PPK atrakcyjne dla obcokrajowców, zwiększa szansę na uzyskanie prawa pobytu – komentują dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka Read More »