Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają stanowić nową formę oszczędzania w ramach systemu emerytalnego. Zgodnie z zapowiedziami PPK mają być obligatoryjnie zakładane przez pracodawców na rzecz swoich pracowników. Pojęcie pracowników w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych ma być rozumiane szeroko i obejmować pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz członków rady nadzorczej.

Do opłacania wpłat do PPK mają być zobowiązani zarówno pracodawca, jak i pracownik. Środki gromadzone są w ramach wybranych funduszy inwestycyjnych. Wprowadzenie PPK wymaga zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz szeregu umów o prowadzenie PPK na rzecz pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe wymagają uwzględnienia specyfiki oraz możliwości finansowych pracodawcy oraz zatrudnianych przez niego pracowników.

W zakresie tworzenia oraz doradztwa dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych Instytut Emerytalny kieruje swoją ofertę zarówno do instytucji finansowych zainteresowanych oferowaniem Pracowniczych Programów Kapitałowych, jak również pracodawców.

W ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny wykonuje:

W zakresie obsługi prawnej Instytut Emerytalny współpracuje z kancelarią Wojewódka i Wspólnicy sp.k.