Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają stanowić nową formę oszczędzania w ramach systemu emerytalnego. Zgodnie z zapowiedziami PPK mają być obligatoryjnie zakładane przez pracodawców na rzecz swoich pracowników. Pojęcie pracowników w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych ma być rozumiane szeroko i obejmować pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, osoby wykonujące pracę nakładczą, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz członków rady nadzorczej.

Do opłacania wpłat do PPK mają być zobowiązani zarówno pracodawca, jak i pracownik. Środki gromadzone są w ramach wybranych funduszy inwestycyjnych. Wprowadzenie PPK wymaga zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz szeregu umów o prowadzenie PPK na rzecz pracowników. Pracownicze Plany Kapitałowe wymagają uwzględnienia specyfiki oraz możliwości finansowych pracodawcy oraz zatrudnianych przez niego pracowników.

W zakresie tworzenia oraz doradztwa dotyczącego Pracowniczych Planów Kapitałowych Instytut Emerytalny kieruje swoją ofertę zarówno do instytucji finansowych zainteresowanych oferowaniem Pracowniczych Programów Kapitałowych, jak również pracodawców.


W ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny wykonuje:

  • doradztwo w zakresie tworzenia PPK przez pracodawców i instytucje finansowe,
  • doradztwo w zakresie wyboru podmiotu zarządzającego,
  • audyt prowadzonych przez pracodawcę PPK,
  • reprezentację przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • reprezentację w przypadku postępowań sądowych związanych z PPK,
  • prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników,
  • szkolenia z zakresu PPK

W zakresie obsługi prawnej Instytut Emerytalny współpracuje z kancelarią Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

 

Osoba do kontaktu:

dr Antoni Kolek

antoni.kolek@instytutemerytalny.pl

biuro@instytutemerytalny.pl