Szkolenia

Szkolenia

Doświadczenie ekspertów w zakresie przygotowania i przeprowadzania szkoleń

Eksperci Instytutu Emerytalnego posiadają bogate doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych, szeroko pojętego zabezpieczenia emerytalnego, długoterminowego oszczędzania oraz prawa pracy. Prowadzą czynnie szkolenia otwarte, jak i zamknięte, a ich słuchaczami są zarówno członkowie zarządów, kadra menedżerska, dyrektorzy i pracownicy działów personalnych, przedstawiciele organizacji związkowych, jak też szeregowi pracownicy. Sposób prowadzenia szkoleń oraz zakres prezentowanego materiału jest zawsze dostosowany do grupy słuchaczy.

Wykładowcy

Instytut Emerytalny skupia ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem. Naszymi ekspertami są zarówno przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich, jak również praktycy rynku kapitałowego oraz radcy prawni.

Forma szkoleń

Szkolenia prowadzone przez ekspertów Instytutu Emerytalnego mają formę warsztatów z prezentacją multimedialną. Cechą organizowanych szkoleń jest praktyczny, interaktywny charakter z możliwością czynnego udziału uczestników w szkoleniu poprzez bieżące zadawanie pytań ekspertowi oraz dyskusję na forum. Dobór wykładowcy prowadzącego szkolenie jest zawsze podyktowany doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym danego eksperta. Eksperci Instytutu Emerytalnego szkolą nie tylko we wskazanych wyżej obszarach, ale również w zakresie własnych indywidualnych specjalizacji. Na Państwa życzenie istnieje możliwość opracowania przez eksperta indywidualnego programu szkoleniowego.

Miejsce szkoleń

Szkolenia odbywają się w siedzibie Instytutu Emerytalnego lub miejscu wskazanym przez zleceniodawcę na terenie całego kraju, a także on-line w formie webinariów.

NASZE AKTUALNE SZKOLENIA

Polski ład, nowe obowiązki ale i nowe ulgi i zwolnienia podatkowe

Adresaci: pracownicy oraz osoby obsługujące kadry i płace u pracodawcy

Czas trwania: 1,5 h

Opis szkolenia: Najważniejsze zmiany w obszarze prawa podatkowego, które w ramach poprawiania tzw. Polskie ładu wchodzą w życie od 1 stycznia 2023 roku. W trakcie szkolenia omówiony zostanie nowy wzór PIT-2 oraz przedstawione zostaną zasady korzystania z ulg i zwolnień podatkowych przez podatników. Prelegenci wskażą także najbardziej efektywne możliwości korzystania z rozwiązań oferowanych przez system podatkowo-składkowy.

Szkolenie dla pracowników w
wieku okołoemerytalnym

Adresaci: pracownicy oraz osoby obsługujące kadry i płace u pracodawcy

Czas trwania: 1,5 h

Opis szkolenia: Szkolenie skierowane do pracowników, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego oraz zastanawiają się jaką decyzję co do dalszej kariery zawodowej podjąć. Prelegenci w kompleksowy i obiektywny sposób przedstawiają jakie aspekty wziąć pod uwagę oraz na jakie świadczenia można liczyć.

Finanse osobiste w czasie galopującej inflacji
(dla pracowników)

Adresaci: pracownicy oraz osoby obsługujące kadry i płace u pracodawcy

Czas trwania: 1,5 h

Opis szkolenia: Zmiany w otoczeniu makroekonomicznym wpływają na poziom życia pracowników. W trakcie szkolenia prelegenci przedstawiają ustawowe możliwości skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych, a także możliwości otrzymania świadczeń społecznych, skorzystania z wakacji kredytowych i funduszu wsparcia kredytobiorców, a także inne sposoby poprawienia sytuacji budżetu gospodarstwa domowego.  

Audyt PPK i zmiana
instytucji finansowej

Adresaci: osoby obsługujące kadry i płace u pracodawcy

Czas trwania: 1,5 h

Opis szkolenia: Prowadzenie PPK jest obowiązkiem podmiotów zatrudniających. Ryzyko inwestycyjne oszczędzania w PPK ponoszą uczestnicy programu jednak to od podmiotu zatrudniającego zależy w jakiej instytucji prowadzone jest PPK. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze aspekty brane przy ocenie funkcjonowania PPK oraz procedury zmiany instytucji finansowej.