Szkolenia

Doświadczenie ekspertów w zakresie przygotowania i przeprowadzania szkoleń

Eksperci Instytutu Emerytalnego posiadają bogate doświadczenie w organizacji szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych, szeroko pojętego zabezpieczenia emerytalnego, długoterminowego oszczędzania oraz prawa pracy. Prowadzą czynnie szkolenia otwarte, jak i zamknięte, a ich słuchaczami są zarówno członkowie zarządów, kadra menedżerska, dyrektorzy i pracownicy działów personalnych, przedstawiciele organizacji związkowych, jak też szeregowi pracownicy. Sposób prowadzenia szkoleń oraz zakres prezentowanego materiału jest zawsze dostosowany do grupy słuchaczy.

 

Wykładowcy

Instytut Emerytalny skupia ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym, ubezpieczeniami oraz długoterminowym oszczędzaniem. Naszymi ekspertami są zarówno przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich, jak również praktycy rynku kapitałowego oraz radcy prawni.

 

Forma szkoleń

Szkolenia prowadzone przez ekspertów Instytutu Emerytalnego mają formę warsztatów z prezentacją multimedialną. Cechą organizowanych szkoleń jest praktyczny, interaktywny charakter z możliwością czynnego udziału uczestników w szkoleniu poprzez bieżące zadawanie pytań ekspertowi oraz dyskusję na forum. Dobór wykładowcy prowadzącego szkolenie jest zawsze podyktowany doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym danego eksperta. Eksperci Instytutu Emerytalnego szkolą nie tylko we wskazanych wyżej obszarach, ale również w zakresie własnych indywidualnych specjalizacji. Na Państwa życzenie istnieje możliwość opracowania przez eksperta indywidualnego programu szkoleniowego.

 

Miejsce szkoleń

Szkolenia odbywają się w siedzibie Instytutu Emerytalnego lub miejscu wskazanym przez zleceniodawcę na terenie całego kraju, a także on-line w formie webinariów.

 

Nasze aktualne szkolenia:

 

Osoba do kontaktu:

Oskar Sobolewski
oskar.sobolewski@instytutemerytalny.pl 
biuro@instytutemerytalny.pl