Publikacje

Raporty, analizy, poradniki

 

Podsumowanie wyników PPK na koniec 2021 roku

LUTY 2022

Podsumowanie wyników PPK na koniec III kwartału 2021

PAŹDZIERNIK 2021

Podsumowanie wyników PPK na koniec II kwartału 2021

LIPIEC 2021

 

 10 zaniedbań w obszarze systemu emerytalnego w latach 2015-2021

CZERWIEC 2021

Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski.
Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku

MAJ 2021

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po IV kohorcie wdrożenia

KWIECIEŃ 2021