Raporty

Raporty, analizy, poradniki

 

Podsumowanie wyników PPK na koniec 2021 roku

LUTY 2022

  Podsumowanie wyników PPK na koniec III kwartału 2021

PAŹDZIERNIK 2021

  Podsumowanie wyników PPK na koniec II kwartału 2021

LIPIEC 2021

   

 10 zaniedbań w obszarze systemu emerytalnego w latach 2015-2021

CZERWIEC 2021

Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski
Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku

MAJ 2021

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych
po IV kohorcie wdrożenia

KWIECIEŃ 2021

Podsumowanie wyników PPK na koniec I kwartału 2021 roku

KWIECIEŃ 2021

  IKE+ czy ZUS – co wybrać po likwidacji OFE?

MARZEC 2021

IKE+ czy ZUS? Co zamiast OFE? –
Poradnik dla pracodawców i pracowników

MARZEC 2021

Stopa zastąpienia –
czy Polska spełnia standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy

LUTY 2021

Demografia – największe wyzwanie tej dekady
Ekspertyza Instytutu Emerytalnego

STYCZEŃ 2021

Podsumowanie wyników PPK na koniec 2020 roku

STYCZEŃ 2021

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych
w IV kwartale 2020 roku

GRUDZIEŃ 2020

PPE i PPK w III kwartale 2020
(podmioty, aktywa, uczestnicy)
Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form
długoterminowego oszczędzania 
dostępnych w Polsce

LISTOPAD 2020

Podsumowanie wyników PPK na koniec III kwartału 2020

PAŹDZIERNIK 2020

PPE i PPK w II kwartale 2020
(podmioty, aktywa, uczestnicy)
Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form
długoterminowego oszczędzania dostępnych w Polsce

WRZESIEŃ 2020

Przyszłość emerytalna
Ekspertyza Instytutu Emerytalnego

SIERPIEŃ 2020

PPE i PPK w I kwartale 2020
(podmioty, aktywa, uczestnicy)
Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form
długoterminowego oszczędzania 
dostępnych w Polsce

MAJ 2020

Wyzwania emerytalne wobec COVID-19
Rekomendacje ekspertów w obszarze zabezpieczenia społecznego
wobec następstw kryzysu spowodowanego
koronawirusem COVID-19

KWIECIEŃ 2020

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na czas Koronakryzysu
Praktyczny poradnik dla pracodawców

KWIECIEŃ 2020

Społeczny przegląd emerytalny 2019
Wyzwania systemu emerytalnego w Polsce w latach 2019 – 2021

GRUDZIEŃ 2019

Level of participation in Employee Capital Plans

NOVEMBER 2019

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych

LISTOPAD 2019

PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa

WRZESIEŃ 2018

Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych

MARZEC 2018

WYDANIE GRUDZIEŃ 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE PAŹDZIERNIK 2018 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LIPIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE CZERWIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LUTY 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
FEB 2018 EDITION – 20 views PPE vs PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?
Pension Valorization Method – selected issues
Fundusz pracy – analiza funkcjonowania
Obliczenia – Pracownicze Plany Kapitałowe
Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (UD 286)