Prywatna emerytura przyszłego emeryta?

Prywatna emerytura przyszłego emeryta?

Zapowiadane pracownicze plany kapitałowe mogą przepowiadać zmianę filozofii systemu emerytalnego. Nierozwiązane dylematy demograficzne, obniżenie wieku emerytalnego oraz sukcesywny demontaż OFE sprawiają, że dzisiejsze pokolenie 20, 30 i 40-latków nie uzyska satysfakcjonującej emerytury z publicznego systemu. Przyszli emeryci będą musieli w większym zakresie polegać na prywatnych oszczędnościach. PPK to krok właśnie w tym kierunku, przy tym nie jest to wcale krok ostatni. Stopa zastąpienia czyli dylematy przyszłychWięcej oPrywatna emerytura przyszłego emeryta?[…]

Eksperci Instytutu Emerytalnego poprowadzili szkolenie dla IZFiA z zakresu PPK

Eksperci Instytutu Emerytalnego poprowadzili szkolenie dla IZFiA z zakresu PPK

W dniu 20 listopada 2017 r. eksperci Instytutu Emerytalnego dr Marcin Wojewódka oraz mec. Adrian Prusik z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. przeprowadzili we współpracy z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami szkolenie pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – jak się przygotować?” Adresatami szkolenia były Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, pracownicy TFI, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadająWięcej oEksperci Instytutu Emerytalnego poprowadzili szkolenie dla IZFiA z zakresu PPK[…]

Dr Marcin Wojewódka prelegentem podczas V edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

Dr Marcin Wojewódka prelegentem podczas V edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

W dniach 20-21 listopada 2017 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się V Europejski Kongres Mobilności Pracy, największa europejska konferencja poświęcona delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług na europejskim rynku. Podczas drugiego dnia Kongresu poświęconego biznesowi dr Marcin Wojewódka poprowadził warsztaty pt. „Nowe obowiązki i koszty pracy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w kontekście delegowania pracowników”.   Organizatorem Kongresu jest Inicjatywa Mobilności Pracy, organizacja zrzeszającaWięcej oDr Marcin Wojewódka prelegentem podczas V edycji Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy[…]

Wymiar emerytur i jego konsekwencje

Wymiar emerytur i jego konsekwencje

Ostatnie dni przyniosły szereg doniesień medialnych dotyczących masowego wydawania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o przyznaniu świadczeń emerytalnych. Wynikało to z wejścia w życie 1 października 2017 roku ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku obniżającej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do odpowiednio 60 oraz 65 lat. Jak się jednak okazało przyznawane emerytury są relatywnie niskie. Taki stan rzeczy ma uzasadnienie w obowiązującym systemie wymiaru świadczeń emerytalnych.Więcej oWymiar emerytur i jego konsekwencje[…]

Różny wiek emerytalny to dyskryminacja

Różny wiek emerytalny to dyskryminacja

Sygnały z Komisji Europejskiej wskazują, że już niedługo rządzący będą musieli zrównać wiek emerytalny kobiet mężczyzn. Kwestia zróżnicowania wieku przejścia w stan spoczynku sędziów jest obecnie przedmiotem postępowania przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, w związku z ustawą – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komisja Europejska stoi na stanowisku, że wprowadzenie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65Więcej oRóżny wiek emerytalny to dyskryminacja[…]

Podejście narzędziowe (tools approch) w naukach politykach publicznych na przykładzie reform emerytalnych w latach 1999-2015 w Polsce

Podejście narzędziowe (tools approch) w naukach politykach publicznych na przykładzie reform emerytalnych w latach 1999-2015 w Polsce

22 września 2017 roku w czasie konferencji naukowej Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych prezes Instytutu Emerytalnego, dr Antoni Kolek wygłosił referat zatytułowany Podejście narzędziowe (tools approch) w naukach politykach publicznych na przykładzie reform emerytalnych w latach 1999-2015 w Polsce.   Złożoność zjawisk i procesów dokonujących się w sferze publicznej, także w obszarze systemu emerytalnego determinuje ciągłe poszukiwanie sposobów wyjaśnień oraz możliwości prognozowaniaWięcej oPodejście narzędziowe (tools approch) w naukach politykach publicznych na przykładzie reform emerytalnych w latach 1999-2015 w Polsce[…]

Informacja dotycząca wybranych kwestii projektu PPK

Informacja dotycząca wybranych kwestii projektu PPK

W dniu 7 listopada 2017 roku na stronach rządowych została opublikowana informacja o założeniach projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz o włączeniu tego projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD 321. Zastrzegamy przy tym, że projekt ustawy nie został jeszcze opublikowany. Instytut Emerytalny jako wiodący podmiot specjalizujący się w tematyce dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego przedstawia krótkie omówienie głównych zasad, co powinno dać PaństwuWięcej oInformacja dotycząca wybranych kwestii projektu PPK[…]