Miesiąc: wrzesień 2017

Komentarz do informacji medialnych o konsekwencjach obniżenia wieku emerytalnego

W nawiązaniu do artykułu pt. „ZUS oblężony przez emerytów. Kto może, przechodzi na emeryturę. Dlaczego?”, który ukazał się w dniu 19.09.2017 r. w Gazecie Wyborczej (str. 1), w którym wskazuje, że wnioski o świadczenia emerytalne w wyniku obniżenia wieku emerytalnego złożyło już 140 tys. osób należy zaznaczyć, że: z rynku pracy w 2017 r. może zniknąć nawet 650 tys. osób, koszty dla finansów publicznych wyniosą w 2017 r. – ok 7 mld zł; w 2018- nawet …

Komentarz do informacji medialnych o konsekwencjach obniżenia wieku emerytalnego Read More »

Czy akwizycja w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych powinna zostać zakazana?

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy w pakiecie świadczeń oferowanych przez praktycznie każdego pracodawcę w naszym kraju pojawi się nowa forma semiobligatoryjnego oszczędzania na dodatkową emeryturę w postaci pracowniczych planów kapitałowych (PPK). To istotna nowość względem wszystkich dotychczas oferowanych przez pracodawców świadczeń. Po raz pierwszy bowiem ma zostać wprowadzone obligatoryjne świadczenie, które dotyczyć będzie wszystkich pracodawców, w tym docelowo nawet tych zatrudniających jedną osobę.

KE: Różny wiek emerytalny kobiet i mężczyzn to dyskryminacja

Zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn łamie zasadę równości oraz jest sprzeczne z unijnymi traktatami. Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów w następstwie publikacji w polskim Dzienniku Ustaw ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Zasady reklamy produktów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Kwestia reklamowania usług finansowych, a do takich należy zaliczyć mające się pojawić w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy pracownicze plany kapitałowe (PPK), ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku produktów indywidualnych, gdzie pod wpływem otrzymywanych informacji konsument (np. uczestnik funduszu inwestycyjnego, członek otwartego funduszu emerytalnego czy ubezpieczony) podejmuje decyzje o wyborze konkretnego produktu oraz usługodawcy.

Uwagi nad zasadami polityki inwestycyjnej w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych

Celem utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy pojawią się praktycznie u wszystkich polski pracodawców jest doprowadzanie do faktycznego zwiększenia oszczędności gromadzonych na cele emerytalne. Rzeczywisty wzrost wartości środków zgromadzonych w tak zwanym III filarze.

Komentarz do informacji medialnych o pełnym oskładkowaniu wszystkich umów cywilnoprawnych

W nawiązaniu do artykułu pt. „ZUS sprawdził, kto dorabia na umowach cywilnoprawnych i nie płaci pełnych składek”, który ukazał się w dniu 11.09.2017 r. w Rzeczpospolitej (str. 1), w którym wskazuje się możliwość wprowadzenia pełnego oskładkowania przychodów ze wszystkich umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło, należy wskazać główne dane:

FRD – polityka inwestycyjna, koszty zarządzania a stopa zwrotu

Fundusz Rezerwy Demograficznej to bufor systemu emerytalnego. Ma zapewnić finansowanie świadczeń w sytuacji, gdy sytuacja demograficzna znacznie się pogorszy. Jednak to czy w przyszłości FRD będzie mógł spełnić swoje zadania zależy od tego jak dzisiaj jest zarządzany i jaką politykę inwestycyjną realizuje.