Współpraca

  • Przygotowanie oraz publikacja raportów i analiz dotyczących wybranych kwestii systemu zabezpieczenia emerytalnego w Polsce
  • Monitorowanie oraz antycypowanie procesu legislacyjnego stanowionego prawa
  • Prowadzenie szkoleń dla pracodawców, prawników, działów HR z obszaru Pracowniczych Planów Kapitałowych lub innych form III filara
  • Doradztwo w obszarze tworzenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Pracowniczych Programów Emerytalnych
  • Opiniowanie pomysłów własnych oraz konkurencji, sporządzanie opinii analiz oraz zleconych badań, przygotowywanie bądź opiniowanie programów
  • Ekspercka działalność lobbystyczna oraz dostarczanie wiedzy na potrzeby działalności politycznej
  • Opiniowane bądź opracowywanie dokumentów w procesie legislacyjnym, doradztwo w procesie stanowienia prawa w obszarze systemu zabezpieczenia emerytalnego
  • Bieżące aktywne komentowanie wydarzeń w obszarze systemu zabezpieczenia emerytalnego (prasa, radio, telewizja, Internet).