Agnieszka Jaworska-Martycz prelegentką podczas wysłuchania publicznego ws. edukacji zdrowotnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się wysłuchanie publiczne ws. edukacji zdrowotnej. W spotkaniu wzięli udział Ministra Edukacji Barbara Nowacka, Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna oraz w imieniu Ministra Sportu i Turystyki Sławomir Nitras – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

 

Członkowie zespołu ekspertów ds. edukacji zdrowotnej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych wymieniało opinie na temat kształtu nowego przedmiotu i zakresu podstawy programowej.

„Do tej pory w polskich szkołach nie było kompleksowego podejścia do edukacji zdrowotnej. Młodzi podnoszą, że potrzebują rzetelnej edukacji z zakresie zdrowia seksualnego, psychicznego, ruchu, zasad zdrowego odżywiania. Stąd decyzja o powołaniu bardzo szerokiego zespołu” – mówiła podczas otwarcia sesji Ministra Edukacji Barbara Nowacka.

„Przedmiot edukacja zdrowotna wchodzi do szkół od 1 września 2025 roku, mamy czas na uwzględnienie uwag środowiska specjalistów” – dodała ministra.

 

Nasza ekspertka Agnieszka Jaworska-Martycz uczestniczyła w wysłuchaniu publicznym w roli prelegenta z ramienia Prezydium rady ds. Polityki Senioralnej w KPRM. Tematem jej wystąpienia był ⬇️

 

Wpływ zmian demograficznych i depopulacji Polaków na edukację zdrowotną i obywatelską:
 wymiana i nauka międzypokoleniowa
 długowieczność w zdrowiu – aktywizacja społeczna i zawodowa
 nawyki wspierające długoterminowy, zrównoważony rozwój, zdrowie, stabilność we wszystkich fazach cyklu życia