Wyborcza.biz: O ile zmniejszą się składki zdrowotne i na ZUS przedsiębiorców? Uwaga, rząd zmienia warunki. Będzie można zaoszczędzić ponad 1 tys. zł miesięcznie – komentuje dr Marcin Wojewódka

Już nie tylko obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i samozatrudnionych dzieli koalicjantów rządu Tuska. Teraz spór dotyczy też skali obniżki składek na ZUS. Pięściami okładają się Czarzasty z Hołownią. Jak ostatecznie będą wyglądać ulgi dla przedsiębiorców?

Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy i samozatrudnieni będą mogli skorzystać z ulgi przy płaceniu składek ZUS. Ma na tym skorzystać blisko 3 mln osób prowadzących działalność gospodarczą.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (jest w rękach Trzeciej Drogi) trafił do konsultacji. Jeśli ktoś myślał, że wszyscy koalicjanci tworzący rząd zgodzą się na ulgi, to bardzo się mylił.

Przeciwko przedsiębiorcom wystąpiła właśnie Lewica, a dokładnie kierowane przez nią Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Lewica i przedsiębiorcy

Resort pracy w swoim stanowisku do wakacji składkowych pisze wprost, że przedsiębiorcy już dziś są lepiej traktowani niż pracownicy.

„Stojąc na gruncie silnego przekonania co do potrzeby realizacji przywołanego zobowiązania koalicyjnego (wakacji składkowych), warto mieć w polu widzenia pytanie, czy proponowana regulacja nie wzbudzi wątpliwości co do zachowania zasady równego traktowania wszystkich ubezpieczonych w stosunku do przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy oraz osób wykonujących pracę zależną na różnych podstawach (np. pracowników). W ostatnich latach realny poziom oskładkowania osób należących do tej ostatniej grupy rósł wraz ze wzrostem wynagrodzeń brutto” – pisze resort.

Dalej ministerstwo wskazuje, że dziś mikroprzedsiębiorcy to osoby i biedne, i bogate. Dlatego niezrozumiałe jest przyznawanie tym ostatnim dodatkowej ulgi składkowej

„Duża część z tych mikroprzedsiębiorców osiąga relatywnie wysokie przychody, a obowiązek odprowadzania składek nie stanowi dla nich istotnego ciężaru (np. dla wielu lekarzy, lekarzy dentystów czy notariuszy). Problem ten był sygnalizowany w informacjach od obywateli, które trafiły do MRPiPS. Projektowana regulacja może więc być źródłem zróżnicowanych ocen w debacie publicznej i wśród wyborców” – czytamy w opinii ministerstwa.

Na końcu pada argument z kategorii tych najcięższych – że na ulgę dla przedsiębiorców będą musieli się zrzucić wszyscy obywatele.

„Dodatkowo, jak wynika z projektowanych przepisów, ciężar wakacji składkowych dla mikroprzedsiębiorców przejmie budżet państwa, co oznacza, iż koszt ich sfinansowania zostanie przeniesiony na inne podmioty odprowadzające daniny publiczne, w tym na pracowników i przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 pracowników. Zostaną oni więc oskładkowani niejako podwójnie – w związku z obowiązkiem odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne za siebie oraz za podmioty korzystające z wakacji składkowych” – stwierdza resort pracy.

TO JEDYNIE FRAGMENT, PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ KLIKAJĄC TUTAJ