W Sejmie RP odbyła się konferencja ekspercka „Polska Seniora. Polityka senioralna – nowe otwarcie”

W dniu 18 kwietnia 2024 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja ekspercka „Polska Seniora. Polityka senioralna – nowe otwarcie”.

 

W wydarzeniu organizowanym przez Monikę Wielichowska Wicemarszałek Sejmu RP oraz minister Marzenę Okła-Drewnowicz udział wzięli m.in. członkowie Rady ds. Polityki Senioralnej.
 
Spotkanie było okazją do wymiany perspektyw i opinii oraz przestrzenią do dyskusji na temat kształtu polskiej polityki senioralnej.
 
Nagranie  z wydarzenia dostępne jest na stronie: 
 https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=F348ED39AB7AF10AC1258B0200309782&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T
 
 
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne już posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi, w którym wzięła udział nasza ekspertka Agnieszka Jaworska Martycz.
 
Podczas posiedzenia powołano dwa zespoły robocze: ds. opieki długoterminowej oraz ds. profilaktyki i wspierania osób starszych.
Powołane zespoły będą pracowały m.in nad wprowadzeniem programu #BonSenioralny