Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) stanowią część tzw. I filara emerytalnego. OFE gromadzą część składki emerytalnej odprowadzanej obowiązkowo przez ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Gromadzone środki są inwestowane na giełdzie i służą sfinansowaniu emerytury kapitałowej.

Członkostwo w OFE od 1 lutego 2014 r. jest dobrowolne, przy czym brak złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do OFE skutkuje przyjęciem domniemania o braku woli uczestnictwa w OFE. Członkiem OFE można zostać w wyniku zawarcia umowy lub w ramach nabycia członkostwa w wyniku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub dziedziczenia po małżonku.

W związku z planowaną przez rząd likwidacją OFE powstanie obowiązek dokonania wyboru dalszego przeznaczania zgromadzonych środków. Dla ponad 15 mln członków OFE oznacza to konieczność zdecydowania, czy przekazać pomniejszone o 15% środki na IKE+ czy pozbawić się możliwości dziedziczenia środków przekazując 100% zgromadzonych środków na konto w ZUS.

W związku z licznymi pytaniami pojawiającymi się wśród pracowników i pracodawców w ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny wykonuje:

W zakresie obsługi prawnej Instytut Emerytalny współpracuje z kancelarią Wojewódka i Wspólnicy sp.k.