Otwarte Fundusze Emerytalne

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE) stanowią część tzw. II filaru emerytalnego. OFE gromadzą część składki emerytalnej odprowadzanej obowiązkowo przez ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948r. Gromadzone środki są inwestowane na giełdzie i służą sfinansowaniu emerytury kapitałowej.

Członkostwo w OFE od 1 lutego 2014r. jest dobrowolne, przy czym brak złożenia deklaracji o chęci przystąpienia do OFE skutkuje przyjęciem domniemania o braku woli uczestnictwa w OFE. Członkiem OFE można zostać w wyniku zawarcia umowy lub w ramach nabycia członkostwa w wyniku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub dziedziczenia po małżonku.

W ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny wykonuje:

  • doradztwo w obsługi Otwartych Funduszy Emerytalnych,
  • audyt w zakresie obsługi OFE,
  • reprezentację przed Komisją Nadzoru Finansowego,
  • reprezentację w przypadku postępowań sądowych związanych z prowadzeniem OFE,
  • szkolenia zakresu problematyki OFE

W zakresie obsługi prawnej Instytut Emerytalny współpracuje z kancelarią Wojewódka i Wspólnicy sp.k.

 

Osoba do kontaktu:

dr Antoni Kolek

antoni.kolek@instytutemerytalny.pl

biuro@instytutemerytalny.pl