Doradztwo w relacjach z partnerami społecznymi

Doradztwo w relacjach z partnerami społecznymi

Eksperci Instytutu Emerytalnego posiadają bogate doświadczenie w zakresie doradztwa przedsiębiorcom w zakresie relacji z partnerami społecznymi, w tym przede wszystkim z przedstawicielami organizacji związkowych oraz rad pracowników.

Nasza ekspertyza obejmuje wsparcie w zakresie bieżącej działalności i relacji na linii pracodawca-związki zawodowe, a także pomoc w sytuacjach nietypowych jak spory zbiorowe, sytuacje przeprowadzanych restrukturyzacji czy procesy zwolnień grupowych.

Eksperci Instytutu pełnili często rolę doradcy stron oraz mediatora w relacjach i sporach między przedsiębiorcami a przedstawicielami pracowników, podejmując wyzwania na różnych szczeblach zakładowych oraz ponadzakładowych.

Kompetencje posiadane przez Ekspertów Instytutu Emerytalnego zostały potwierdzone sukcesami licznych osiągniętych porozumień kończących spory zbiorowe, a także wynegocjowanych i zawartych źródeł zakładowego prawa pracy.

W ramach świadczonych usług doradczych Instytut Emerytalny oferuje: