Raporty

Raporty, analizy, poradniki

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi Polski
Wyzwania demograficzne do 2030, 2050 i 2080 roku

MAJ 2021

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych
po IV kohorcie wdrożenia

KWIECIEŃ 2021

Podsumowanie wyników PPK na koniec I kwartału 2021 roku

KWIECIEŃ 2021

  IKE+ czy ZUS – co wybrać po likwidacji OFE?

MARZEC 2021

IKE+ czy ZUS? Co zamiast OFE? –
Poradnik dla pracodawców i pracowników

MARZEC 2021

Stopa zastąpienia –
czy Polska spełnia standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy

LUTY 2021

Demografia – największe wyzwanie tej dekady
Ekspertyza Instytutu Emerytalnego

STYCZEŃ 2021

Podsumowanie wyników PPK na koniec 2020 roku

STYCZEŃ 2021

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych
w IV kwartale 2020 roku

GRUDZIEŃ 2020

PPE i PPK w III kwartale 2020
(podmioty, aktywa, uczestnicy)
Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form
długoterminowego oszczędzania 
dostępnych w Polsce

LISTOPAD 2020

Podsumowanie wyników PPK na koniec III kwartału 2020

PAŹDZIERNIK 2020

PPE i PPK w II kwartale 2020
(podmioty, aktywa, uczestnicy)
Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form
długoterminowego oszczędzania dostępnych w Polsce

WRZESIEŃ 2020

Przyszłość emerytalna
Ekspertyza Instytutu Emerytalnego

SIERPIEŃ 2020

PPE i PPK w I kwartale 2020
(podmioty, aktywa, uczestnicy)
Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form
długoterminowego oszczędzania 
dostępnych w Polsce

MAJ 2020

Wyzwania emerytalne wobec COVID-19
Rekomendacje ekspertów w obszarze zabezpieczenia społecznego
wobec następstw kryzysu spowodowanego
koronawirusem COVID-19

KWIECIEŃ 2020

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na czas Koronakryzysu
Praktyczny poradnik dla pracodawców

KWIECIEŃ 2020

Społeczny przegląd emerytalny 2019
Wyzwania systemu emerytalnego w Polsce w latach 2019 – 2021

GRUDZIEŃ 2019

Level of participation in Employee Capital Plans

NOVEMBER 2019

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych

LISTOPAD 2019

PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa

WRZESIEŃ 2018

Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych

MARZEC 2018

WYDANIE GRUDZIEŃ 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE PAŹDZIERNIK 2018 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LIPIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE CZERWIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LUTY 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
FEB 2018 EDITION – 20 views PPE vs PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?
Pension Valorization Method – selected issues
Fundusz pracy – analiza funkcjonowania
Obliczenia – Pracownicze Plany Kapitałowe
Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (UD 286)