Publikacje

Raporty, analizy, poradniki

 

PPE i PPK w I kwartale 2020
(podmioty, aktywa, uczestnicy)
Raport dotyczący wybranych danych rynkowych dotyczących form długoterminowego oszczędzania dostępnych w Polsce

MAJ 2020

Wyzwania emerytalne wobec COVID-19
Rekomendacje ekspertów w obszarze zabezpieczenia społecznego wobec następstw kryzysu spowodowanego koronawirusem COVID-19

KWIECIEŃ 2020

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne na czas Koronakryzysu
Praktyczny poradnik dla pracodawców

KWIECIEŃ 2020

Społeczny przegląd emerytalny 2019
Wyzwania systemu emerytalnego w Polsce w latach 2019 – 2021

GRUDZIEŃ 2019

Level of participation in Employee Capital Plans

NOVEMBER 2019

Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych


LISTOPAD 2019

PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa

WRZESIEŃ 2018

Wybrane aspekty prawne Pracowniczych Planów Kapitałowych

MARZEC 2018

WYDANIE GRUDZIEŃ 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE PAŹDZIERNIK 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LIPIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE CZERWIEC 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
WYDANIE LUTY 2018 – 20 odsłon PPE vs PPK
FEB 2018 EDITION – 20 views PPE vs PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż?
Pension Valorization Method – selected issues
Fundusz pracy – analiza funkcjonowania
Obliczenia – Pracownicze Plany Kapitałowe
Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (UD 286)