sierpień 2019

Ostatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Można już zaobserwować zainteresowanie średnich pracodawców pomysłem tworzenia PPE. Najprawdopodobniej nie będzie to taka skala, jak w przypadku największych pracodawców, ale widać, że już nawet podmioty zatrudniające poniżej 50 pracowników

Ostatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL CZYTAJ

Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewidują obligatoryjny udział czynnika społecznego w procesie tworzenia PPK u danego pracodawcy. Jednakże, mimo że literalnie jest to udział o charakterze konsultacyjnym, to praktyka pierwszych kilku tygodni

Związki decydują, ale odpowiedzialność zostaje zawsze po stronie pracodawcy – o roli strony społecznej w PPK dr Marcin Wojewódka CZYTAJ