W PPK podatki bardziej pewne niż śmierć – dr Marcin Wojewódka dla PPK.INFO

Znana powszechnie maksyma stanowiąca, że pewne w życiu są dwie rzeczy: podatki i śmierć, nie sprawdza się w PPK. System nowego oszczędzania, który właśnie rusza, został skonstruowany w ten sposób, że nie ma możliwości ominięcia fiskusa. Natomiast wcale niekoniecznie środki gromadzone w ramach PPK muszą tam zostać do czasu zakończenia aktywności życiowej uczestnika.

Zwrot środków uniemożliwia ich dziedziczenie

dr Marcin Wojewódka

Zasadnie reklamuje się PPK jako system prywatny, w ramach którego gromadzone środki podlegają dziedziczeniu. Jeśli w trakcie oszczędzania w ramach PPK uczestnik umrze, to zgromadzone przez niego aktywa nie przepadają. Trafią one do jego najbliższych na zasadach określonych w przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. To, do kogo i w jakiej części trafią środki zgromadzone przez zmarłego uczestnika PPK, zależy od indywidualnej sytuacji. Jeśli dana osoba pozostawała w związku małżeńskim, to w pierwszej kolejności połowa (50%) zgromadzonych przez nią środków trafi do jego czy jej małżonka. Natomiast druga połowa zostanie rozdysponowana zgodnie z wolą zmarłego. I tak o ile nie wskazał on żadnej osoby uprawnionej, to te 50% środków z PPK trafi do masy spadkowej i będzie podlegało dziedziczeniu na zasadach ogólnych. Natomiast wskazanie osoby lub osób uprawnionych do środków z PPK powoduje, że nie podlegają one dziedziczeniu, a trafią tam, gdzie sobie tego życzył były uczestnik PPK. Jednakże wcale nie musi być tak, że środki w PPK muszą pozostawać do czasu śmierci uczestnika. Ustawodawca przewidział różne możliwości wycofania środków, tak przed osiągnięciem przez uczestnika 60 roku życia (np. wypłata transferowa, wypłata na cele mieszkaniowe czy wypłata w przypadku poważnego zachorowania), jak też po przekroczeniu tej bariery wiekowej (wypłata w formie świadczenia małżeńskiego, wypłata transferowa, wypłata w formacie 25% jednorazowo a pozostałem 75% w co najmniej 120 nieopodatkowanych ratach). Istnieje wreszcie instytucja tzw. zwrotu, na podstawie której można przez osiągnięciem wieku lat 60 szybko i skutecznie wycofać środki z PPK, co prawdą płacąc dosyć duże obciążenia. Fizycznie więc środki w PPK w większości przypadków nie dotrwają do momentu śmierci uczestnika PPK.

Podatki pewniejsze niż śmierć

Inaczej wygląda sprawa z podatkami w ramach PPK. Ustawodawca przewidział dosyć szczelny system, który w zadawalającym stopniu zabezpiecza interesy fiskalne Państwa, to jest nie daje możliwości na nieopodatkowane zyski, jeśli ktoś nie będzie przestrzegał zasad, na jakich ewentualne zachęty w zakresie danin publiczno-prawnych będą przyznawane w PPK. Ustawodawca wprowadza w ramach systemu PPK szereg zwolnień podatkowych oraz w zakresie składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ale wszystkie te zwolnienia są de facto warunkowe. […]

Czytaj dalej […]