Ostatni dzwonek na założenie PPE dla pracodawców, których PPK obejmie od 1 stycznia 2020 – Oskar Sobolewski dla PRAWO.PL

Można już zaobserwować zainteresowanie średnich pracodawców pomysłem tworzenia PPE. Najprawdopodobniej nie będzie to taka skala, jak w przypadku największych pracodawców, ale widać, że już nawet podmioty zatrudniające poniżej 50 pracowników myślą o utworzeniu PPE, które zwolni ich z obowiązku tworzenia PPK.

 

Oskar Sobolewski, ekspert

Pracodawcy, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób (przede wszystkim pracowników i obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców), mają ostatni moment na podjęcie decyzji, czy chcą utworzyć PPE, który zwolni ich z obowiązku tworzenia PPK. Program powinien funkcjonować na dzień objęcia obowiązkiem tworzenia PPK, czyli przed dniem 1 stycznia 2020 r. Biorąc pod uwagę złożoność procesu tworzenia PPE, najpóźniej we wrześniu należy złożyć dokumenty niezbędne do zarejestrowania PPE w KNF.

 

Nie każdy PPE da zwolnienie

Przypomnę, że tylko PPE ze składką podstawową pracodawcy na poziomie co najmniej 3.5% wynagrodzenia przy 25% partycypacji będzie zwalniało z obowiązku tworzenia PPK, a stan partycypacji będzie musiał się utrzymywać na poziomie 25% każdego 1 stycznia i 1 lipca. Niewątpliwie PPE jest rozwiązaniem droższym dla pracodawcy, ale korzystniejszym dla uczestnika – tylko pracodawca wnosi obowiązkową składkę podstawową, uczestnik natomiast może zadeklarować składkę dodatkową.

Proces tworzenia PPE

Proces tworzenia PPE jest bardziej sformalizowany w porównaniu do PPK. W pierwszym kroku pracodawca wspólnie ze związkiem zawodowym albo reprezentacją pracowników (jeżeli nie ma związków zawodowych) wybiera instytucje finansową, z którą będzie prowadził PPE.

W drugim kroku pracodawca zawiera umowę zakładową, w której określa najważniejsze postanowienia PPE – stronami umowy zakładowej jest pracodawca i reprezentacja pracowników; jeżeli nie będzie zgody reprezentacji pracowników, to nie uda się założyć PPE.

W trzecim kroku pracodawca zawiera drugą umowę z instytucją finansową. Po jej podpisaniu wraz z odpowiednimi dokumentami składa wniosek do KNF o rejestracje programu. […]

Czytaj dalej […]