Wiek emerytalny w KRUS

Wprowadzane od 1 października 2017 r. zmiany w ubezpieczeniu społecznym rolników zakładają…. podwyższenie wieku emerytalnego!

Na podstawie obowiązujących jeszcze przepisów w systemie ubezpieczenia społecznego rolników następuje podwyższanie i sukcesywne zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Podwyższony wiek emerytalny dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po  31 grudnia 1947 r. Wg założeń pełnym wiekiem emerytalnym wynoszącym 67 lat miały legitymować się kobiety urodzone po dniu 30 września 1973 r. i mężczyźni urodzeni po dniu 30 września 1953 r. Jednak tegoroczna zmiana zakłada likwidację wcześniejszych świadczeń dla rolników.

Dotychczas ubezpieczeni w KRUS, którzy spełniali jednocześnie trzy warunki: wiek (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn), stażu ubezpieczeniowego (co najmniej 30 lat) oraz zaprzestania działalności rolnej mieli prawo do wcześniejszej emerytury. Preferencyjne dla rolników przepisy dotyczące przechodzenia na wcześniejszą emeryturę obowiązywały przed decyzją o podwyższeniu wieku emerytalnego. Gdy wiek podwyższono, zdecydowano, że będą one obowiązywać tylko do końca 2017 roku – obecny rząd rozwiązania te utrzymał w mocy – co faktycznie oznacza podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników.

Świadczenie z KRUS składa się z dwóch części – składkowej i uzupełniającej. Przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi i tzw. domownikowi), który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny;
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

Składki w KRUS płaci się kwartalnie – do końca pierwszego miesiąca danego kwartału. Są one zróżnicowane według wielkości gospodarstw. W gospodarstwie do 50 ha składka za I kwartał 2017 roku wyniosła 390 zł, z tego emerytalno-rentowa – 264 zł, a ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie – 126 zł.