Głównym elementem nowych zmian jest obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. Obejmie ona dochody do poziomu 120 tys. zł, osiągane przez pracowników, ale również zleceniobiorców, emerytów i rencistów oraz przedsiębiorców. Zmiany mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r. Oto, co zmiana oznacza dla emerytów

Kto zyska

Z wyliczeń dr. Antoniego Kolka z Instytutu Emerytalnego wynika, że w przypadku emerytów otrzymujących świadczenia do 2500 zł brutto nic się nie zmieni. Dlaczego? Bo te osoby w wyniku kwoty wolnej sięgającej 30 tys. zł już dziś nie płacą podatku, kolejna ulga nic więc im nie da. Płacą nadal tylko składkę zdrowotną, a o jej zniesieniu rząd nic nie powiedział.

Zmiany czekają za to emerytów mających dziś ponad 2,5 tys. zł brutto.

Emeryt otrzymujący świadczenie w wysokości 3000 zł brutto w skali całego 2022 roku dzięki zapowiadanej zmianie otrzyma o 300 zł więcej. Jak to wyliczyliśmy? Otóż przed zmianami taka osoba musiałaby zapłacić w całym 2022 r. 1020 zł podatku. Dzięki zmianie i obniżeniu PIT do 12 proc. zapłaci  tylko 720 zł. […]

Czytaj dalej […]