dr hab. Marek Szczepański oraz dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska współautorami monografii „The Evolution of Supplementary Pensions | 25 Years of Pension Reform”

Eksperci Instytutu dr hab. Marek Szczepański oraz dr hab. Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska współautorami monografii „The Evolution of Supplementary Pensions | 25 Years of Pension Reform”.

Przedstawiając ewolucję emerytur dodatkowych w ciągu ostatnich 25 lat, ta obszerna książka przedstawia pochodzenie emerytur jako koncepcję i bada rolę, jaką organizacje międzynarodowe odgrywają w tej dziedzinie. Dokonuje porównań między różnymi państwami opiekuńczymi, odzwierciedlając aktualne badania i identyfikując nowe kierunki i idee.

Link do publikacji można znaleźć poniżej.

 

https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-evolution-of-supplementary-pensions-9781800372979.html?fbclid=IwAR0DP0lke6C6a074nf_FV66CW1J5WNhYBTKTnq63szWnRror879fIiDn6ZM