VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych – z udziałem ekspertów Instytutu

Eksperci Instytutu Emerytalnego – dr Antoni Kolek oraz dr Marcin Wojewódka – wezmą udział w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges”, która obędzie się już 28-29 września 2022 r. na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w Poznaniu.

W tym roku wydarzenie odbędzie się w formie hybrydowej. Organizatorem konferencji jest Zakład Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń działający na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Celem konferencji jest identyfikacja największych wyzwań wobec systemów zabezpieczenia społecznego (w szczególności systemów emerytalnych i długoterminowej opieki nad osobami starszymi) oraz rynku pracy (zwłaszcza w aspekcie
starzejącej się populacji).

Poniżej mogą Państwo znaleźć program nadchodzącego wydarzenia.