Pracownicze plany kapitałowe na ścieżce wzrostowej – komentarz Oskara Sobolewskiego dla Rzeczpospolita

Może niezbyt spektakularnie, ale jednak PPK cały czas krzepną. Rośnie liczba uczestników i aktywa. W przyszłym roku kolejny automatyczny zapis do PPK.

Wedle najświeższych danych na koniec lutego tego roku z możliwości oszczędzania w tym programie skorzystało 2,32 mln osób. Liczba aktywnych rachunków PPK sięgnęła 2,55 mln. Na koniec 2020 r. liczba uczestników PPK była znacząco niższa – wynosiła 1,5 mln, ale wtedy program był jeszcze wdrażany. W ciągu miesiąca liczba rachunków PPK osób narodowości polskiej wzrosła o prawie 19 tys. Do tego doszło także ponad 1,5 tys. nowych rachunków osób narodowości ukraińskiej, a są to dane nieuwzględniające fali uchodźców z tego kraju. Można się spodziewać, że w kolejnych miesiącach ostatnia z tych liczb szybko wzrośnie, bo uchodźcy z Ukrainy będą w Polsce podejmować pracę i część z nich  prawdopodobnie przystąpi do PPK.

Oszczędnościami uczestników PPK zarządza dziś 19 instytucji finansowych. Na koniec pierwszego kwartału zeszłego roku wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty prowadzonych przez owe instytucje przekraczała 3,9 mld zł. Zeszły rok zamknął się kwotą blisko 7,7 mld zł. Teraz aktywa przebiły już tę kwotę. W porównaniu ze styczniem, w lutym wartość aktywów zmniejszyła się jednak o blisko 171 mln zł.

Oskar Sobolewski

– Aktywa PPK powoli, ale rosną. Patrząc po średnim wzroście wynagrodzeń również do PPK powinno trafiać więcej środków. Powoli zbliżamy się do 8 mld zł, co w praktyce nie jest dużym kapitałem, patrząc z perspektywy innych form drugiego (PPE) i trzeciego (IKE/IKZE) filaru emerytalnego, ale jest to już dość widoczny kapitał – komentuje Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego. […]

 

 

Czytaj dalej […]