Na zasiłku macierzyńskim do PPK automatycznie, ale bez wpłat – komentują eksperci Instytutu

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z osobą przebywającą na zasiłku macierzyńskim bądź urlopie wychowawczym umowę o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ma jednak ona tylko charakter formalny. – Nie skutkuje bowiem ona odprowadzaniem wpłat na rachunek młodego rodzica. Powiększy za to poziom partycypacji w PPK – podkreślają eksperci.

 

PPK umożliwia systematyczne odkładanie pieniędzy na przyszłość. Zadaniem PPK jest zachęcenie Polaków do systematycznego i długotrwałego oszczędzania, bez którego nie uda się wyeliminować bardzo niekorzystnego stosunku wysokości emerytury do zarobków.

PPK to w Polsce nowość, ale podobne programy od lat sprawdzają się za granicą. Przykładem jest Wielka Brytania, na której wzorowali się twórcy polskiego programu.

Urlop macierzyński a PPK

Nowelizacja ustawy o PPK, która weszła w życie w czerwcu tego roku, rozszerzyła definicję osoby zatrudnionej, dodając osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

– Dzięki tej nowelizacji osoby zatrudnione (przede wszystkim pracownice i zleceniobiorczynie), które w momencie tworzenia PPK będą się znajdowały na zasiłku macierzyńskim bądź na urlopie wychowawczym zostaną zapisane do PPK. Jest to zabieg czysto techniczny, spowoduje, że poziom partycypacji w PPK wzrośnie – podkreśla Oskar Sobolewski, prawnik z kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

– Należy domniemywać, że kobiety które opiekują się swoim nowonarodzonym dzieckiem nie będą w pierwszej kolejności podejmowały decyzji dotyczącej udziału w PPK. Jest to bowiem ta grupa osób, która zostanie zapisana do PPK automatycznie (18-54 lata). Warto również podkreślić, otrzymywane przez takie kobiety świadczenie jest nieoskładkowane, czyli nie stanowi podstawy naliczania wpłat do PPK, co oznacza, że ich rachunki będą przez kilka miesięcy puste, chyba że otrzymają np. zaległą premię to w takiej sytuacji pracodawca potrąci odprowadzi z niej wpłatę do PPK – dodaje.

Dr Sebastian Jakubowski z Uniwersytetu Wrocławskiego zwraca uwagę, że w konsekwencji zmiany przepisów pracodawca ma obowiązek zawrzeć w imieniu i na rzecz młodego rodzica umowę o prowadzenie PPK (art. 14 ust. 1 ustawy o PPK). – Ale umowa ta ma charakter czysto formalny. Nie skutkuje ona odprowadzaniem wpłat na rachunek młodego rodzica w PPK. Wyraźnie stanowi o tym przepis art. 2 ust. 1 pkt. 40 ustawy o PPK, który zawiera definicję ustawową pojęcia „wynagrodzenie” – podkreśla. […]

Czytaj dalej […]