UODO: numer telefonu i adres e-mail uczestnika PPK do wiadomości instytucji finansowej

Rzeczpospolita: Zdaniem Prezesa UODO pracodawca, któremu uczestnik PPK udostępnił swój adres poczty elektronicznej i numer telefonu, musi przekazać te informacje instytucji finansowej zarządzającej planem.

Taki komunikat Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował na stronie internetowej. Dotąd Urząd stał na stanowisku, że pracodawca nie powinien przekazywać tych danych instytucji zarządzającej PPK, ponieważ nie są one niezbędne do zawarcia umowy o prowadzenie planu. Było to powodem wątpliwości pracodawców, ponieważ art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PPK wyraźnie wymienia adres e-mail i numer telefonu wśród danych identyfikujących uczestnika planu.

DECYZJA UCZESTNIKA

UODO wskazuje, że podmiot zatrudniający powinien przekazać wskazane informacje instytucji finansowej, jeżeli je posiada. Jednocześnie jednak zastrzega, że uczestnik PPK ma pełną swobodę odnośnie decyzji, czy w ogóle udostępni te dane. Zatem to od osoby zatrudnionej, a nie pracodawcy zależy ostatecznie, czy instytucja finansowa otrzyma te dane. Jeśli jednak pracownik udostępni je podmiotowi zatrudniającemu, ten nie ma wyjścia – musi je przekazać zarządzającemu PPK.

BEZ POBIERANIA ZGÓD

Podstawę przetwarzania danych stanowi w tym przypadku – jak wskazuje UODO – art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. konieczność spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa. Oznacza to, że podmiot zatrudniający nie musi pobierać zgód na przetwarzanie danych w celu przekazania instytucji finansowej adresu e-mail oraz numeru telefonu pracownika – oczywiście pod warunkiem, że przetwarza te dane wyłącznie w tym celu. […]

Czytaj dalej […]