Treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych – informacja prawna

Poniżej prezentujemy Państwu informację prawną przygotowaną przez Kancelarię Wojewódka i Wspólnicy w zakresie treści formularza ZUS RCA w kontekście wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

 

 

                                                                                        Warszawa, dnia 17 lipca 2019 roku

 

INFORMACJA PRAWNA

 

DOTYCZĄCA: treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 

SPORZĄDZONA PRZEZ: radca prawny dr Marcin Wojewódka (Wa–5369)

 

NA PODSTAWIE: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215); dalej jako ustawa o PPK

 

Zasady rozliczeń ZUS RCA

W związku z tworzonymi pracowniczymi planami kapitałowymi poniżej przekazujemy istotne informacje, które mogą mieć wpływ na rozliczenia wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Informujemy, że z treści informacji opublikowanych w dniu 11 lipca 2019 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), wynika, że z udziałem ZUS prowadzone są obecnie prace nad zmianą formularza ZUS RCA (imienna deklaracja rozliczeniowa), co będzie miało znaczenie dla pracodawców tworzących PPK już od pierwszej wpłaty dokonywanej do PPK.

 

Planowane zmiany w treści formularza ZUS RCA od 2020 roku

Planowane jest, że w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów ustawy o PPK,
do formularza ZUS RCA dodane zostanie nowe pole 28 w bloku III.B. W polu tym podmiot zatrudniający będzie zamieszczał informację o kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że prace nad zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nowelizujące wzór formularza mają zakończyć się w 2019 roku i nowy wzór formularza powinien wejść w życie od stycznia 2020 roku.

 

Raportowanie PPK w ZUS RCA do końca 2019 roku dla pracodawców prowadzących wyłącznie PPK

Zgodnie z przedstawionymi przez ZUS informacjami, w okresie przejściowym, to jest od lipca do grudnia 2019 roku, kwotę wpłat dotyczącą pracowniczego planu kapitałowego należy wykazywać w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27, zatytułowanym „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego”.

 

Rekomendacja

Zastrzegamy, że niniejsza informacja prawna została przygotowana na bazie informacji oficjalnie opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i dotyczy możliwego przyszłego stanu prawnego, który nie został jeszcze uregulowany formalnie. Rekomendacją Kancelarii jest rozpoczęcie od dnia odprowadzania wpłat do PPK, raportowania do ZUS z wykorzystaniem formularza ZUS RCA, na zasadach wskazanych
w niniejszej informacji prawnej, to jest uwzględniając w 2019 roku kwoty wpłat do PPK
w pozycji 27.

Mamy nadzieję, że niniejsza informacja prawna będzie dla Państwa przydatna.

W przypadku zmiany stanu prawnego lub faktycznego będziemy przekazywać dalsze informacje.

 

dr Marcin Wojewódka
radca prawny Wa – 5369

 

Informację można pobrać również w formacie PDF poniżej.