PPK szansą dla Polaków i gospodarki – dr Antoni Kolek dla #SERWISEMERYTALNY

Przyjęty przez rząd projekt ustawy o PPK stwarza realne możliwości na uruchomienie mechanizmów rynku kapitałowego, które mogą stać się czynnikiem wspierającym gospodarkę.

 

dr Antoni Kolek

PPK pozwolą także na budowę realnych oszczędności milionów Polaków i podniesienie ich poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego.


Polacy nie oszczędzają

Z badań prowadzanych zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty komercyjne wynika, że ponad połowa Polaków nie posiada żadnych oszczędności i nie robi nic, aby ten stan zmienić. Wśród głównych przyczyn nieoszczędzania wymieniane są zarówno niewystarczające zarobki, jak również niski potencjalny zwrot z oszczędzania. Jednocześnie należy zauważyć, że na depozytach, głównie lokatach, znajduje się obecnie ok 800 mld zł. Jednak środki te tylko w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki i budowania (poprzez wyższą od inflacji stopę zwrotu) oszczędności klientów instytucji finansowych. Dodatkowo do długoterminowego oszczędzania nie zachęcają działania ustawodawcy oraz brak zaufania Polaków do instytucji państwa oraz instytucji finansowych. Doświadczenia demontażu Otwartych Funduszy Emerytalnych, czy afery związane z nadużyciami firm inwestujących w złoto, czy skupujących długi, nie budują zaufania i pewności chociażby utrzymania wartości zgromadzonych oszczędności. […]

Więcej przeczytasz tutaj […]