Dr Marcin Wojewódka prelegentem na Konferencji Business Centre Club dotyczącej Pracowniczych Planów Kapitałowych

Dr Marcin Wojewódka prelegentem na Konferencji Business Center Club pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązek czy przywilej?”

W dniu 7 grudnia 2017 r. w siedzibie Business Center Club odbyła się Konferencja dotycząca nowoplanowanych Pracowniczych Planów Kapitałowych pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązek czy przywilej? Jak pracodawca powinien przygotować się do zmian w systemie emerytalnym.”

Celem Konferencji było omówienie wpływu Pracowniczych Planów Kapitałowych na przyszłe emerytury, gospodarkę, biznes oraz warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Omówiono również szczegółowo projekt, zasady funkcjonowania i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obowiązki pracodawców.

Ekspertem reprezentującym Instytut Emerytalny był dr Marcin Wojewódka, który wystąpił z prezentacją dotyczącą porównania III-filarowych Pracowniczych Programów Emerytalnych z zapowiadanymi Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.

 

Więcej informacji na stronie: www.bcc.org.pl