Eksperci Instytutu Emerytalnego uczestnikami VI Kongresu Rynku Kapitałowego

W dniu 6 grudnia 2017 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP zorganizowali VI edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”.

Celem Kongresu był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. Do udziału w Kongresie zostali zaproszeni doktoranci i pracownicy naukowi wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmujących się dziedziną objętą zakresem tematycznym Kongresu. Z ramienia Instytutu Emerytalnego udział w Kongresie wzięli dr Antoni Kolek oraz dr Marcin Wojewódka.

 

Zakres tematyczny referatów konkursowych:

  • Aktualne problemy i kierunki rozwoju rynku kapitałowego, perspektywy implementacji nowych rozwiązań, produktów i usług dla inwestorów i emitentów;
  • Nowe rozwiązania technologiczne wspierające rozwój infrastruktury rynku kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji z emitentami i inwestorami;
  • Modelowanie i prognozowanie zjawisk na rynku kapitałowym;
  • Strategie inwestowania i zarządzania ryzykiem na rynku kapitałowym

.

Więcej informacji na stronie: http://www.kongres-rk.pl/