Eksperci Instytutu Emerytalnego prelegentami Ogólnopolskiej Konferencji ”Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy”

W dniach 1-2 grudnia 2017 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Koło naukowe SKN Premium działające przy Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu po raz kolejny było gospodarzem ogólnopolskiej konferencji naukowej „Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy”.

Celem Konferencji było pogłębianie wiedzy z zakresu zarówno ubezpieczeń, jak i pozostałych obszarów szeroko rozumianych finansów. Konferencja była dedykowana szczególnie studentom, doktorantom oraz absolwentom kierunków ekonomicznych i pokrewnych. Wzięli w niej również udział  teoretycy i praktycy ubezpieczeniowi, bankowi, w tym przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich.

 

Z ramienia Instytutu Emerytalnego udział w Konferencji wzięli dr Antoni Kolek, dr Marcin Wojewódka oraz dr Maciej Balcerowski. Eksperci Instytutu wygłosili prelekcje pt.:

  • Przegląd emerytalny 2016 – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności (dr Antoni Kolek)
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – projektowane zmiany w systemie dodatkowego zabezpieczania emerytalnego w Polsce ( dr Marcin Wojewódka)
  • Ekwiwalentność świadczeń w ubezpieczeniu emerytalnym (dr Maciej Balcerowski)

Więcej informacji na stronie: www.ue.poznan.pl