Dr Marcin Wojewódka o koncepcji Bonu Senioralnego – artykuł

2024-03-22 | 14:55

W przestrzeni publicznej pojawiają się pierwsze konkretne informacje dotyczące tzw. Bonu Senioralnego. Z perspektywy systemowej to bardzo przydatne i pomocne rozwiązanie. Ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Co więcej z pewnością znajdą się malkontenci, którzy chcieliby więcej czy inaczej. Jednakże nie można mieć wątpliwości. Bon Senioralny to dobre rozwiązanie. Nowość, na której wiele osób może tylko zyskać, a nikt nie straci.

 

Zakres podmiotowy, czyli dla kogo będzie Bon Senioralny

W pierwszej kolejności trzeba rozwiać wątpliwość dotyczącą zakresu podmiotowego tego nowego świadczenia. Zgodnie z deklaracjami Pani Minister ds. Polityki Senioralnej Marzeny Okła-Drewnowicz, program Bonu Senioralnego będzie skierowany do seniorów w wieku 75+ i ich pracujących rodzin. Taką zapowiedź należy ocenić pozytywnie, gdyż taki pułap wieku uprawniającego do korzystania z bonu to jednoznaczne potwierdzenie, że to będzie rozwiązanie celowane do konkretnej grupy rzeczywiście potrzebujących, a nie jak za czasów poprzedniego rządu PR-owa „ustawka”. Oczywiście zaraz pojawia się głosy, że ten pułap wieku uprawniającego do bonu to powinno być np. 65 lat, ale nie mam wątpliwości, że zapowiedziane obecnie lat 75 to dobre rozwiązanie.

 

Forma wypłaty świadczenia

Ważne też, żeby przebiło się do opinii publicznej, że Bon Senioralny to nie jest żadna wypłacana do ręki w gotówce dotacja czy jałmużna. Bon senioralny to celowane świadczenie, adresowane do konkretnych osób, w konkretnym celu i dostarczane właśnie w takiej formie, aby osiągnąć założony przed nim cel. Czyli realne wsparcie tych naprawdę potrzebujących pomocy seniorów i ich rodzin.

 

Czy 2150 zł miesięcznie to dużo

Miesięczna kwota 2150 złotych wartości Bonu Senioralnego to rzeczywiste zauważalne wsparcie, a z drugiej nie powinna ona przewrócić tego co już obecnie dobrze funkcjonuje. Skorzystanie z bonu i otrzymanie świadczeń z nim związanych będzie odbywało się na zasadzie dobrowolności. Tak więc nikt nie będzie zmuszany do zmiany swojej obecnej sytuacji. Oparcie wysokości kwoty Bonu Senioralnego na minimalnym wynagrodzeniu za pracę (jako ½ tego wynagrodzenia) wskazuje, że w przyszłości, jeśli wzrosłoby minimalne wynagrodzenie za pracę, to jest też ścieżka i możliwość wzrostu kwoty Bonu Senioralnego. Jednocześnie wprowadzenie progu dochodowego (5000 zł) rzeczywiście zaadresuje to świadczenie dla tych najbardziej potrzebujących wsparcia.

 

Propozycja innego potraktowania 100 latków

Natomiast to co bym poddał po rozwagę do wprowadzenia w tej propozycji to rozszerzenie możliwości skorzystania z Bonu Senioralnego przez osoby, które ukończyły wiek 100 lat poprzez usunięcie kryterium dochodowego w ich przypadku. Inaczej bowiem może zdarzyć tak, że wraz z wiekiem 100 lat senior korzystający z dobrodziejstw bonu straci je na skutek otrzymania od ZUS tzw. emerytury specjalnej dla 100 latków.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie KPRM: https://www.gov.pl/web/premier/bon-senioralny

 

Prezes Instytutu Emerytalnego

dr Marcin Wojewódka
Radca prawny
Prezes Instytutu Emerytalnego