Kobiety są skazane na życie w biedzie – dr Kolek dla DGP

Na pewno trzeba by zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn i w jakiejś perspektywie myśleć o jego przedłużeniu do wyższej wartości niż jest obecnie. Żeby to zrobić i żeby to nie było przedmiotem targów politycznych, powinniśmy odpolitycznić wiek emerytalny. – mówi Dziennikowi Gazecie Prawnej dr Antoni Kolek

Całość wywiadu TUTAJ