IE na rzecz przejrzystości finansów publicznych

Polscy ekonomiści oraz uznane think tanki i organizacje są sygnatariuszami „Apelu do Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej o przywrócenie przejrzystości finansów publicznych”.  Wśród nich IE oraz osobiście dr Antoni Kolek i dr Marcin Wojewódka. Cała koalicja w tej sprawie to inicjatywa naszego partnera Instytutu Finansów Publicznych. 

Autorzy piszą m.in.:

„My, niżej podpisani, zwracamy się o pilną interwencję w sprawie przywrócenia właściwej rangi budżetowi państwa jako głównemu planowi finansów publicznych. W ocenie ekspertów, budżety w ostatnich latach w rażący sposób łamią zasady, ramy i granice, które organy publiczne powinny uwzględniać podczas planowania, a potem uchwalania i realizowania budżetu państwa. Jednym z podstawowych zastrzeżeń jest wykluczenie z ustawy budżetowej tych wydatków, które realizowane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polski Fundusz Rozwoju oraz emisji papierów dłużnych na pokrycie tych wydatków”

 

Cała treść listu TUTAJ