Dr Kolek: Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce możliwy do wprowadzenia

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu spod pióra Doktora Antoniego Kolka

„Celem wprowadzenia dobrowolnego ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą jest pobudzenie przedsiębiorczości i zbudowanie przewagi konkurencyjnej Polski w UE w obszarze warunków prowadzenia biznesu. Aby móc przejść przez kryzys chroniąc firmy, które borykają się z trudnościami, oraz tworzyć warunki do zakładania firm w Polsce, konieczne jest obniżenie obciążeń nakładanych na przedsiębiorców.

Uznając, że wyższą wartością jest przedsiębiorczość i wolność wyboru wykonywanego zawodu, należy w pierwszej kolejności stworzyć warunki do prowadzenia działalności gospodarczej odpowiadające dzisiejszym wyzwaniom. Tylko dzięki oddolnej inicjatywie przedsiębiorców rodzą się nowe produkty, powstają nowe usługi – finalnie zyskuje na tym gospodarka i społeczeństwo.”

To jedynie fragment artykułu Dr. Antoniego Kolka dla serwisu Prawo.pl.
Przeczytaj całość tekstu już teraz, klikając w LINK