Uwagi Instytutu Emerytalnego do projektu ustawy „Polski Ład” opublikowane na stronie Rządowego Centrum Legislacji

W ramach konsultacji publicznych Instytut Emerytalny zgłosił swoje uwagi do Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (UD347). Uwagi zostały opublikowane w stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 6 kwietnia 2022.

Instytut przedstawił stanowisko dotyczące konsekwencji zmian podatkowych wpływających na atrakcyjność długoterminowego oszczędzania w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (dalej IKZE). W swoich uwagach zaproponowaliśmy:

  • zniesienie podatku ryczałtowego od wypłat z IKZE
  • wprowadzenie automatycznej waloryzacji kwoty wolnej i progu

Z pełnym stanowiskiem Instytutu można zapoznać się poniżej.

[PDF]