Senat: Debata „Wsparcie dla przedsiębiorców” w ramach cyklu debat dot. reformy systemu świadczeń społecznych

W dniu 27 lipca 2021 r. w Senacie RP odbyła się kolejna debata z cyklu debat dotyczących reformy systemu świadczeń społecznych pt. „Wsparcie dla przedsiębiorców”, zorganizowana przez Instytut Emerytalny oraz Instytut Obywatelski.

Dyskusja w gronie parlamentarzystów i ekspertów dotyczyła m.in. dobrowolnego ZUS-u, uproszczeń dla mikro i małych firm, roli pracodawców w systemie ubezpieczeń społecznych i jednej instytucji wypłatowej.

 

 

Debatę można obejrzeć [tutaj].

 

Agenda:

11.00-11.10 – Wprowadzenie do Debaty – senator Agnieszka Kołacz- Leszczyńska
11.10-12.10 – Debata z udziałem przedstawicieli zaproszonych organizacji:
– min. Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Czy dobrowolny ZUS jest możliwy?
– dr Tomasz Lasocki, Uniwersytet Warszawski, Uproszczenia i preferencje dla mikro i małych firm?
– Piotr Palutkiewicz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Rola pracodawców w systemie ubezpieczeń społecznych
– dr Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny, Jedna instytucja wypłatowa
12.10-12.20 – Wystąpienia i pytania zaproszonych gości
12.20-12.30 – Podsumowanie debaty – senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska