Dr Antoni Kolek dla OBSERWATOR GOSPODARCZY: Emerytura dla wdów i wdowców – nowy pomysł opozycji

Śmierć jednego z członków gospodarstwa domowego emerytów wiąże się zwykle z zauważalnym obniżeniem dochodów uzyskiwanych przez gospodarstwo przy podobnym poziomie kosztów życia. Obniża to jakość życia osoby owdowiałej oraz stwarza większą konieczność wsparcia świadczeniobiorcy przez rodzinę, czy też inne osoby. Co więcej, państwo nie powinno korzystać na obniżającej się liczbie świadczeniobiorców, a zapaść systemu ochrony zdrowia nie może być sprzymierzeńcem obniżania wydatków FUS. Dlatego warto się krytycznie pochylić nad propozycją przedstawioną przez jedną z partii politycznych w tym zakresie.

Świadczenia po zmarłym

Obecnie wdowa/wdowiec po śmierci żony/męża musi zdecydować, czy zachować swoją emeryturę, czy zrezygnować z niej i skorzystać z renty rodzinnej – 85 procent emerytury żony/męża. Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowcowi/wdowie, jeśli w chwili śmierci żony/męża ukończył/a 50 lat lub był/a niezdolny/a do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli uczą się – 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy.

Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje wdowcowi/wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci żony/męża lub od zaprzestania wychowywania dzieci. Świadczenia te jedynie pozornie odnoszą się do alimentacyjne funkcji, jaką państwo powinno przejmować na siebie ze względu na brak odpowiedniego stanu systemu ochrony zdrowia.

25% emerytury zmarłego dla wdowy lub wdowca

Pomysł zgłoszony przez jedną z posłanek największej partii opozycyjnej jest dosyć prosty – 25% emerytury zmarłego dla wdowy lub wdowca po tym zmarłym. Przyznanie prawa do dodatku wdowiego jest wyrazem działalności państwa, które nie zapewniając wystarczającego poziomu świadczeń z systemu ochrony zdrowia, przejmuje na siebie obowiązek częściowego zrekompensowania ubytku dochodów w gospodarstwie domowym spowodowanego śmiercią członka rodziny. W efekcie wdowa lub wdowiec otrzymają dodatek do emerytury lub renty, które będzie pochodną wysokości świadczenia zmarłego. […]

 

Czytaj dalej […]