Dr Marcin Wojewódka dla Rzeczpospolitej: Obniżka płacy uzasadniona PPK jest ryzykowna

dr Marcin Wojewódka

Nałożenie obowiązku tworzenia PPK na podmiot zatrudniający nie może stanowić uzasadnionej przyczyny wypowiedzenia pracownikowi warunków płacy. Pracodawca może nie obronić w sądzie takiego wypowiedzenia.

 

Doszliśmy do finiszu wdrożenia systemu pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK). W ostatnich tygodniach zobowiązane do tego były jednostki sektora finansów publicznych oraz najmniejsze podmioty zatrudniające. PPK stały się faktem i nawet jeśli trudno nazwać to, co się stało, sukcesem, to stały się one standardowym świadczeniem zapewnianym przez większość pracodawców. Trochę jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych czy odprawy emerytalne.

W związku z powyższym należy się spodziewać, że wraz z upowszechnieniem się systemu PPK powstawać będzie coraz więcej zagadnień praktycznych z tym związanych, w tym na gruncie relacji PPK z prawem pracy.

Bez entuzjazmu

Jednym z takich bardzo istotnych tematów jest niewątpliwie fakt, że wdrożenie PPK stanowi dla każdego pracodawcy nowy koszt do ponoszenia pod względem ekonomicznym, do którego do tej pory nie był zobowiązany.[…]

Czytaj dalej […]