Wpłaty do PPK po podwyżce minimalnego wynagrodzenia – Oskar Sobolewski dla Rzeczpospolita

Podniesienie kwoty minimalnego wynagrodzenia od 2020 r. oznacza, że więcej osób będzie mogło obniżyć wpłatę podstawową. Jednocześnie na rachunki osób najmniej zarabiających firmy wpłacą wyższe kwoty.

Oskar Sobolewski

W Dzienniku Ustaw z 18 września 2019 r. pod poz. 1778 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Zgodnie z jego treścią, w przyszłym roku wynagrodzenie zasadnicze w Polsce nie będzie mogło być niższe niż 2600 zł. Zmiana minimalnej płacy znacząco wpłynie na sytuację uczestników PPK.

 

Niższa podstawowa

Uczestnik, który otrzymuje łącznie wynagrodzenie niższe niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia, ma prawo do obniżenia wysokości wpłaty podstawowej z 2 proc. do minimalnie 0,5 proc. W 2019 r. limit ten wynosi 2700 zł brutto, natomiast w 2020 r. znacznie wzrośnie i będzie wynosił 3120 zł. Tym samym większa grupa uczestników będzie mogła skorzystać z prawa obniżenia wpłaty podstawowej. Maksymalna obniżka oznacza, że uczestnik inwestujący w PPK 0,5 proc. wynagrodzenia otrzyma od pracodawcy trzykrotność swojej wpłaty (1,5 proc. jego wpłaty).

 

Prawo do dopłaty rocznej

Przepisy ustawy o PPK przewidują, że każdy uczestnik otrzyma dopłatę roczną pod warunkiem, że na jego rachunku zostanie zaewidencjonowana co najmniej równowartość wpłaty podstawowej uczestnika i pracodawcy (3,5 proc.) od sześciomiesięcznej płacy minimalnej. Oznacza to, że w 2020 r. dopłatę roczną otrzyma tylko taka osoba, na której koncie zostanie zaewidencjonowana w ciągu całego roku kwota 546 zł, tj. 6 x (2600 zł x 3,5 proc.).

Podobnie jak w przypadku limitu uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej, ten próg znacząco wzrośnie. W 2019 r. wynosi on bowiem 472,50 zł. […]

Czytaj dalej […]