Temidium – Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – wybrane zagadnienia

12 lipca 2018 roku na łamach kwartalnika Temidium opublikowany został artykuł przygotowany przez radcę prawnego dr. Marcina Wojewódkę, Wiceprezesa Instytutu Emerytalnego, w którym szeroko omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który stanowić może doskonałą bazę wiedzy na temat PPK tak dla praktyków, jak i pracodawców oraz usługodawców. 

 

W dniu 24 maja 2018 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło nową wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, który jest wynikiem trwających od lutego 2018 r. konsultacji społecznych. Projekt ma trafić do prac parlamentarnych w połowie 2018 roku. W niniejszym opracowaniu omówiono najważniejsze aspekty projektowanych pracowniczych planów kapitałowych. Należy jednak zastrzec, że z uwagi na trwający proces legislacyjny oraz liczne uwagi zgłaszane do projektu ustawy, końcowy kształt tej instytucji może jeszcze ulec zmianie. Niniejszy tekst odpowiada stanowi wiedzy na dzień 8 czerwca 2018 r.

Kliknij, by pobrać i przeczytać cały artykuł