Raport ekspertów IE w publikacjach ekspertów systemu emerytalnego oraz rynku ubezpieczeniowego w Polsce

Najnowszy Raport ekspertów Instytutu Emerytalnego dr. Antoniego Kolka oraz dr. Marcina Wojewódki pt. Pracownicze Plany Kapitałowe – szansa czy miraż? w publikacjach ekspertów zajmujących się systemem emerytalnym oraz rynkiem ubezpieczeniowym w Polsce.

 

     

 

Zapraszamy do lektury.

https://soleckisebastian.pl/ppk-ratowanie-polskiego-systemu-emerytalnego-zacheta-oszczedzania/

https://inicjatywa.eu/wp-content/uploads/2017/12/Instytut-Emerytalny-raport-PPK-Grudzie%C5%84-2017.pdf

http://serwisemerytalny.rp.pl/pracownicze-plany-kapitalowe-szansa-czy-miraz/