Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

Instytut Emerytalny i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczynają współpracę w zakresie działalności naukowo-badawczej.

Mamy przyjemność poinformować o podpisaniu porozumienia między Instytutem EmerytalnymUniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie o współpracy w ramach Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Celem porozumienia jest współpraca w realizacji projektów naukowo-badawczych, rozwój potencjału stron, opracowywanie wspólnych ekspertyz oraz wzrost jakości kształcenia.