Eksperci Instytutu Emerytalnego uczestnikami Jubileuszowej Konferencji SGH „Ewolucja Ubezpieczeń – doświadczenia i wyzwania”

W dniu 15 grudnia 2017 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyła się Jubileuszowa Konferencja na 100-lecie edukacji ubezpieczeniowej pt. „Ewolucja Ubezpieczeń – doświadczenia i wyzwania”.

Głównymi celami Konferencji było:

  • uczczenie rocznicy 100-lecia edukacji akademickiej w zakresie tematyki związanej z ryzykiem i ubezpieczeniami,
  • ocena ewolucji paradygmatu ubezpieczeń w Polsce i na świecie,
  • dyskusja środowiskowa w sprawie zmian regulacyjnych dotyczących funkcjonowania rynku,
  • prezentacja wyników badań dotyczących wkładu SGH w rozwój edukacji ubezpieczeniowej w Polsce w okresie ostatnich 100 lat,
  • konsolidacja środowiska ubezpieczeniowego.

Z ramienia Instytutu Emerytalnego udział w Konferencji wzięli prof. PP Marek Szczepański, dr Antoni Kolek, dr Tomasz Jedynak oraz dr Marcin Wojewódka.