Paneuropean pension product (PEPP)

Komisja Europejska proponuje nową formę zabezpieczenia na emeryturę. Paneuropejski produkt emerytalny będzie zarówno zapewniał dodatkowe zabezpieczenie na emeryturę, jak również stanowił dodatkowe źródło finansowania dla europejskiej gospodarki.

Paneuropejski produkt emerytalny to propozycja Komisji Europejskiej, która ma na celu uzupełnienie istniejących rozwiązań powszechnych, pracowniczych form zabezpieczenia na emeryturę, a także istniejących planów indywidualnych planów emerytalnych. Celem jest wypełnienie luki emerytalnej, która determinowana jest starzeniem się społeczeństwa europejskiego. W 2060 roku tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym będą przypadać na każdego emeryta, w porównaniu do stosunku cztery do jednego obecnie. Z danych KE wynika, że obecnie tylko 27% Europejczyków w wieku od 25 do 59 lat uczestniczy w dodatkowych formach zabezpieczenia emerytalnego.

Ideą rozwiązania jest zachęcenie dostawców do oferowania jednego produktu w całej UE. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom mobilności międzynarodowej oraz dostrzegając niedostateczny poziom koordynacji systemów zabezpieczenia emerytalnego PEPP ma stanowić instrument, który nie będzie wymagał przenoszenia pomiędzy krajowymi systemami emerytalnymi. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to produkt paneuropejski, zyski  można będzie osiągnąć wykorzystując efekt skali, co sprawi, że instrument będzie atrakcyjny i a koszty jego funkcjonowania niskie.

Zaproponowane przez Komisję rozwiązanie ma stanowić podstawę dla dostawców produktów i przedsiębiorstw oferujących produkty w postaci indywidualnych planów emerytalnych do przygotowania programu emerytalnego niewymagającego przenoszenia pomiędzy państwami członkowskimi. Założenia paneuropejskiego produktu emerytalnego sprowadzają się do optymalizacji  polityki inwestycyjnej – uzależniając ją od cyklu życia, a także wprowadzenia wymogów dotyczące przejrzystości opłat.

Stosowanym systemem podatkowym będzie system, w którym ma miejsce rezydencja. Komisja spodziewa się, że możliwość przenoszenia produktu będzie zachęcać państwa członkowskie do wymiany najlepszych praktyk. Natomiast ostatecznym celem będzie osiągnięcie konwergencji krajowych zasad opodatkowania tych produktów.

„Możliwość przenoszenia produktu emerytalnego będzie jedną z głównych zalet planowanego przez KE rozwiązania. W przypadku korzystania z prawa do swobodnego przemieszcza się oszczędzający będzie mógł w dalszym ciągu odprowadzać składki do europejskiego produktu emerytalnego, bez konieczności likwidacji dotychczasowych aktywów” – mówi dr Antoni Kolek

Propozycje legislacyjne są częścią projektu „Capital Markets”. KE proponuje przyjęcie propozycji do końca 2019 r.