Obniżenie wieku korzystne dla przedsiębiorców

Od 1 października o emerytury będą mogły się ubiegać osoby, które ukończyły lub ukończą do tego czasu 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), jednak w przypadku przedsiębiorców uzyskanie prawa do oświadczenia oznacza zwolnienie z obowiązku płacenia składek.

Reforma systemu emerytalnego zainicjowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę zakłada obniżenie wieku emerytalnego do stanu jaki obowiązywał do końca 2012 roku. Przywrócony wiek przechodzenia na emeryturę będzie zróżnicowany ze względu na płeć i będzie wynosił 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nowelizacja likwiduje także emerytury częściowe, których celem było łagodzenie podwyższenia czasu przejścia na emeryturę oraz zapewnia ochronę przed emerytalną na obowiązujących zasadach. Co istotne, obniżenie wieku emerytalnego dotyczy także osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o  działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.  Osoby te, na podstawie przepisów ustawy są zwolnione z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z art. 9 ust. 5 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.). Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły pobierać emeryturę, dalej wykonywać działalność i jednocześnie nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (ubezpieczenie zdrowotne pozostaje obowiązkowe).

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dobrowolny charakter ma tylko składka na ubezpieczenie chorobowe.

Tabela 1. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2017 roku

Ubezpieczenie społeczne 2017 rok
Podstawa wymiaru składek 2 557,80 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499,28 zł
Ubezpieczenie rentowe 204,62 zł
Ubezpieczenie chorobowe 62,67 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 46,04 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne – Razem 812,61 zł
Fundusz Pracy 62,67 zł
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki 3 303,13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 297,28 zł
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca PIT 255,99 zł
RAZEM 1 172,56 zł