System emerytalny urzędników UE

Pomimo, że każdy z urzędników pochodzi z państwa członkowskiego UE, a miejscem ich pracy jest na ogół Bruksela lub Strassburg europejscy biurokraci mają własny system emerytalny.

Urzędnicy instytucji europejskich, którzy rozpoczęli służbę przed dniem 1 stycznia 2014 r., przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat niezależnie od płci. Natomiast urzędnicy UE zatrudnieni po dniu 1 stycznia 2014 r. przechodzą na emeryturę w wieku 66 lat. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę już w wieku 58 lat, przy obniżeniu wysokości świadczenia, a także kontynuowania pracy do ukończenia 67 roku życia lub w wyjątkowych przypadkach do ukończenia 70 roku życia.

Co ciekawe wysokość emerytury odpowiada określonemu odsetkowi ostatniego wynagrodzenia podstawowego. Urzędnicy corocznie uzyskują 1,8% uprawnień emerytalnych i są uprawnieni do emerytury wynoszącej maksymalnie 70% ich ostatniego wynagrodzenia podstawowego. Pracownicy mogą złożyć wniosek o przekazanie swoich uprawnień emerytalnych nabytych z tytułu poprzedniego zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Podobnie, uprawnienia emerytalne nabyte z tytułu pracy w Komisji Europejskiej można przenieść do innego funduszu emerytalnego.

W okresie zatrudnienia w instytucjach europejskich składki wpłacane przez pracowników do systemu emerytalno-rentowego wynoszą 10,1% wynagrodzenia podstawowego, co jest relatywnie korzystniejsze, niż chociażby w przypadku pracowników w Polsce.